Pic de Peguera (2.983m) i pic de Monestero (2.877m)

Fotografies

Tornar a la ruta