Nota Tècnica

Les rutes

Totes les rutes descrites a la web han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS.

Abans de realitzar qualsevol ruta, valora els teus coneixements de muntanya, la teva forma física, informa't sobre la meteorologia, vés correctament equipat i sigues prudent i responsable en tot moment, no sobrepassant les teves capacitats.

RUTES PIRINEUS no es responsabilitza de possibles contratemps que la informació i descripcions facilitades en aquesta web i a les guies PDF puguin causar. RUTES PIRINEUS us convida a documentar-vos amb llibres i guies especialitzades per complementar la informació aquí descrita.

RUTES PIRINEUS intenta que els itineraris proposats siguin sempre atractius, interessants i motivadors, ja sigui per un pic que s'assoleix, per una vall per la que es passa, per un refugi on es dorm, pels o llacs i rius que es descobreixen, etc.

Per qualsevol suggeriment, RUTES PIRINEUS us convida a enviar un correu a info@rutespirineus.cat o a contactar amb nosaltres a través de les xarxes socials.

Horaris

Tots els temps indicats són efectius i prenen un caràcter orientatiu, no s'han tingut en compte les parades per petites que siguin. Sobre aquests temps, cadascú, ha d'afegir els seus descansos, parades tècniques, etc., per obtenir els seus temps reals.

Els temps han estat presos per persones entrenades, que tenen un nivell mig de forma física, i en bones condicions tan meteorològiques com del terreny.

Dificultats

RUTES PIRINEUS ha classificat totes les rutes en la següent escala de dificultats: Baixa, Mitjana, Notable i Alta. Així mateix, dintre de la dificultat Alta, les rutes també estan categoritzades segons el sistema de graduació francès, que té les següents categories: F, F+, PD, PD+, AD i D.

ATENCIÓ! No subestimar les subcategories F (Fàcil), F+(Fàcil Superior) i PD (Poc Difícil), corresponen a rutes d'alta muntanya dintre de la dificultat Alta, que es dirigeixen a persones amb experiència tècnica i coneixement del terreny.

Les condicions climàtiques poden fer variar l'estat de la muntanya ràpidament i per tant afecten a la dificultat de la ruta. Cal, per tant, informar-se en tot moment de l'estat de la ruta i avaluar els riscos que la muntanya presenta.

La dificultat assignada a una ruta està basada en la dificultat del conjunt total de la mateixa (llargada, desnivells, dificultats tècniques d'ascens i de descens, exposició, altitud, els riscos que cal prendre,...).

Algunes rutes necessiten de la utilització de piolet, grampons i corda, i en molts casos els desnivells a superar són importants. A les guies de cada ruta trobareu informació detallada al respecte.

Descripcions detallades de les dificultats:

Baixa: Passejades curtes, amb poc desnivell i sense dificultats.

Mitjana: Caminades de distància i desnivell moderats que no superen els 14 km de llargada ni els 600m de desnivell.

Notable: Excursions més exigents o bé perquè són més llargues o amb major desnivell o amb alguna dificultat concreta.

Alta: Excursions exigents d'alta muntanya amb desnivells i distàncies importants.

F (Fàcil): Rutes d'alta muntanya en terreny poc abrupte en el qual no hi ha grans dificultats. És necessari certa experiència i entrenament suficient per a aquest tipus de terrenys. Pot ser necessari utilitzar les mans per guardar l'equilibri en algun moment puntual. Es tracta d'itineraris força fàcils amb pendents suaus (màxim 30-35°). F (Fàcil) és ja un grau de dificultat, no és dificultat 0.

F+ (Fàcil Superior): Rutes d'alta muntanya amb grimpades fàcils i amb bones preses, la qual cosa fa necessari utilitzar les mans per progressar.

PD (Poc Difícil): Rutes d'alta muntanya amb grimpades en terreny exposat i de certa dificultat. Tot i això hi ha força preses per agafar-se. Possibilitat d'arestes i crestes estretes i aèries. L'ús de la corda pot ser necessari en més d'una ocasió. Pendents de 40-45°.

PD+ (Poc Difícil Superior): Rutes d'alta muntanya amb grimpades (nocions d'escalada) generalment amb generoses preses. La corda pot ser necessària.

BD (Bastant Difícil): Rutes d'alta muntanya en un terreny bastant vertical i a on les preses són menys evidents. Es tracta de vies d'escalada de dificultat moderada, amb l'ús obligatori de la corda. També ho podem trobar en algunes guies com a AD ("Assez Difficile").

D (Difícil): Rutes d'alta muntanya que requereixen d'entrenament i del bon domini de moltes tècniques d'alpinisme. Serà necessari posar ancoratges com friends, fissurers, bagues, àncores, estaques, cargols de glaç o pitons depenent de la via i de les condicions.