Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà

Els Aiguamolls de l'Empordà, situats a la plana empordanesa, entre les desembocadures dels rius Fluvià i Muga, són una de les principals zones humides de Catalunya, juntament amb els deltes de l'Ebre i del Llobregat.

Excursions al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà

Dificultat rutes

Baixa
Baixa
Mitjana
Mitjana
Notable
Notable
Alta
Alta

Rutes al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà 1 ruta

El Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, creat l'any 1983 i amb un 80% de territori de propietat privada, ocupa quasi 5.000 hectàrees. D'aquestes, més de 800 són reserva natural integral, com la de les Llaunes i els Estanys. L'objectiu de la declaració d'aquesta àrea com a Parc Natural és doble: per una banda, conservar, millorar i potenciar els sistemes naturals, i, de l'altra, fer compatible la conservació amb el desenvolupament econòmic. Dins d'aquest parc hi trobem la marina residencial més important d'Europa, Empuriabrava, que té 30 km de canals navegables. És un dels espais naturals de Catalunya on s'observa una major varietat d'espècies animals, ja que és refugi de moltes aus migratòries. Algunes de les que es poden observar són el corb marí gros, el flamenc, l'ànec collverd, l'abellarol, la puput o el gaig blau. També hi podem observar una gran quantitat de rèptils, amfibis, peixos i mamífers. Pel que fa a la flora, en destaquen els tamarius, el jonc marí, el canyís i la salicòrnia.