Condicions Generals de Rutes Pirineus

A continuació us expliquem quines són les nostres Condicions Generals.

Dades legals

Rutes Pirineus Turisme Actiu de Muntanya SL (en endavant Rutes Pirineus) és una empresa especialitzada en la promoció del turisme de muntanya als Pirineus. Rutes Pirineus organitza rutes guiades i, com a organitzadora d'activitats fisicoesportives en el medi natural està inclosa en el Cens del "Consell Català de l'Esport" amb el número C-365. Rutes Pirineus compleix amb els requisits que li corresponen segons el "Decret 56/2003", en virtut del qual té contractada una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i una pòlissa d'accidents per a participants. A la vegada disposa de personal qualificat segons la "Llei 3/2008" de la Generalitat de Catalunya.

Rutes Pirineus està registrada com a agència de viatges amb el número de llicència GC-004551.

Dades fiscals: Rutes Pirineus Turisme Actiu de Muntanya SL. Domicili: c/11 de Setembre num. 22 1er, 08750 Molins de Rei (Barcelona).
CIF: B66145095. Empresa inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al "TOMO 44061, FOLIO 26, HOJA B 446044, INSCRIPCIÓN 1."

Política de privacitat

D'acord amb el que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 ("RGPD"), l'informem que les seves dades personals seran incorporades a la base de dades de Rutes Pirineus Turisme Actiu de Muntanya SL amb la finalitat de realitzar comunicacions informatives i comercials (pròpies o de productes de tercers). Igualment, si s'escau, també les podem tractar per gestionar les comandes online dels productes, activitats o viatges que puguin contractar els usuaris a través del web. En cap cas Rutes Pirineus cedirà les dades a tercers, a excepció d'aquells casos en els que la comunicació de les seves dades a tercers sigui necessària per a poder complimentar la finalitat directament relacionada amb l'organització, pagament o assistència al producte o servei contractat. Les seves dades personals seran tractades amb la màxima confidencialitat.

Vostè té dret a accedir a les seves dades, modificar-les o suprimir-les en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a info@rutespirineus.cat o bé una carta per correu postal a: c/ Onze de Setembre num. 22, 1r, 08750 Molins de Rei (Barcelona). Les dades personals es conservaran fins a la finalització del servei o fins que existeixi obligació legal.

La legitimació per al tractament de les seves dades personals és el seu consentiment. Podrà revocar el consentiment a l'enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@rutespirineus.cat.

També l'informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s'estan respectant els seus drets.

Política de cookies

Les cookies són petits arxius de dades que s'emmagatzemen al sistema de l'usuari, i que permeten personalitzar i facilitar la navegació de l'usuari per la nostra pàgina web. Aquests arxius no identifiquen personalment als visitants de la nostra pàgina web. Rutes Pirineus utilitza tant cookies pròpies (per a guardar informació sobre la navegació dels usuaris: guies web consultades, subscripció a la Newsletter,...) com cookies de tercers (per recopilar informació i oferir estadístiques d'ús de la pàgina: cookies de Google Analytics). Pots modificar les opcions d'emmagatzematge de cookies al teu navegador. Actualment tots els navegadors permeten canviar la configuració de les cookies. Aquests ajustos normalment es troben a les "Opcions" o "Preferències" del menú del navegador.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER COVID-19

CONDICIONS ESPECÍFIQUES D'ANUL·LACIÓ PER COVID-19 (PER SORTIDES ORGANITZADES D'UN O MÉS DIES)

Hem incorporat a la nostra política d'anul·lació els següents casos concrets d'anul·lació que donen resposta a les noves situacions i inquietuds que la pandèmia que estem vivint està generant i que complementem les nostres Condicions Generals d'anul·lació i canvi amb la voluntat de ser més flexibles i oferir més opcions:

· Anul·lació de la ruta per prohibició de l'activitat: en cas que la ruta quedés expressament prohibida per l'administració competent que regula les nostres activitats, mantindrem el 100% de l'import abonat en dipòsit a bescanviar en qualsevol ruta guiada, data, producte o activitat futura de Rutes Pirineus i de manera indefinida. Nota: la "recomanació" no es considera una "prohibició".

· Anul·lació de la ruta per confinament perimetral de la zona concreta on es realitza l'activitat: en cas que la ruta a realitzar quedés dins d'una zona confinada perimetralment per l'administració competent, mantindrem el 100% de l'import abonat en dipòsit a bescanviar en qualsevol ruta guiada, producte o activitat futura de Rutes Pirineus i de manera indefinida. Nota: la "recomanació" no es considera un "confinament obligatori".

· Anul·lació per part del participant per positiu en covid-19: en cas que un participant causés baixa per positiu en covid-19, oferirem dues opcions a escollir per part del participant: opció 1) l'aplicació de les condicions estàndard d'anul·lació amb la retenció / devolució del % de l'import que correspongui d'acord amb la data de comunicació de la baixa; opció 2) mantenir el 100% de l'import abonat en dipòsit a bescanviar en qualsevol ruta guiada, data, producte o activitat futura de Rutes Pirineus i de manera indefinida. Per poder-se aplicar l'opció 2 serà necessari enviar-nos el certificat mèdic on s'indica el positiu per covid-19 i la seva data d'emissió. En cas d'inscripcions conjuntes de diverses persones, el positiu d'una única persona és suficient per poder-se aplicar l'opció 2 a tot el grup.

· Anul·lació per part del participant per quarantena domiciliària: en cas que un participant causés baixa perquè des dels òrgans sanitaris competents se li ha indicat que ha de fer una quarantena domiciliària preventiva, oferirem dues opcions a escollir per part del participant: opció 1) l'aplicació de les condicions estàndard d'anul·lació amb la retenció / devolució del % de l'import que correspongui d'acord amb la data de comunicació de la baixa; opció 2) mantenir el 100% de l'import abonat en dipòsit a bescanviar en qualsevol ruta guiada, data, producte o activitat futura de Rutes Pirineus i de manera indefinida. Per poder-se aplicar l'opció 2 serà necessari complementar un formulari autoresponsable que et facilitaríem des de Rutes Pirineus si es donés el cas. En cas d'inscripcions conjuntes de diverses persones, el confinament d'una única persona és suficient per poder-se aplicar l'opció 2 a tot el grup.

· Anul·lació per part del participant per confinament perimetral de la seva zona de residència: en cas que un participant causés baixa perquè resideix en una població, zona sanitària, província o comunitat autònoma que ha estat confinada, oferirem dues opcions a escollir per part del participant: opció 1) l'aplicació de les condicions estàndard d'anul·lació amb la retenció / devolució del % de l'import que correspongui d'acord amb la data de comunicació de la baixa; opció 2) mantenir el 100% de l'import abonat en dipòsit a bescanviar en qualsevol ruta guiada, data, producte o activitat futura de Rutes Pirineus i de manera indefinida. Per poder-se aplicar l'opció 2 serà necessari enviar-nos una fotocòpia del DNI (o foto per e-mail o WhatsApp). En cas d'inscripcions conjuntes de diverses persones, el confinament d'una única persona és suficient per poder-se aplicar l'opció 2 a tot el grup.

Per les rutes de més d'un dia que inclouen nit en allotjaments, si l'anul·lació del participant comporta alguna despesa per part del proveïdor, l'import d'aquesta despesa es restarà del 100% de l'import abonat.

En qualsevol cas no contemplat anteriorment, s'aplicaran les condicions estàndard d'anul·lació i canvi que s'indiquen en les nostres Condicions Generals.

Actuacions en cas de limitació obligatòria del grup màxim per part de les autoritats

Sortides d'un dia:

Suplement en cas de limitació obligatòria del grup màxim per covid-19: el preu de l'excursió guiada en el seu funcionament normal (grup màxim de fins a 10 persones) és l'indicat en la fitxa web de l'activitat. En el cas que en la data de realització de la ruta el grup màxim estigués obligatòriament limitat a 6 persones, el preu de l'excursió guiada tindria un suplement de 8 euros/persona. Rutes Pirineus avisaria d'aquesta situació uns dies abans de la ruta indicant el mètode de pagament d'aquest suplement. Si fos el cas, el grup de 6 persones es conformaria seguint estrictament l'ordre d'inscripció i a les persones inscrites en les places de la 7 a la 10 se'ls hi proposaria una alternativa.

Sortides de més d'un dia:

Per a cada ruta tenim definit un grup màxim de persones en funció de les característiques tècniques de l'activitat perquè aquesta es pugui realitzar amb seguretat i qualitat. Així doncs, depenent de la ruta, treballem amb ratis màxims per guia de 4, 6, 7, 8 o 10 persones. Per aquesta primavera, estiu i tardor de 2021 estem treballant amb l'escenari que no hi haurà limitacions per covid-19 en aquests grups màxims per part de les autoritats sanitàries. Però si es donés el cas que alguna ruta / data patís alguna reducció obligatòria del grup màxim, et contactaríem immediatament per informar-te dels següents aspectes: 1) reconfirmació de la inscripció (per exemple si en una ruta en la que hi haguessin 8 persones inscrites ens obliguessin a reduir-la a un grup de 6 persones, 2 persones no podrien realitzar la ruta i caldria cancel·lar la seva inscripció, el criteri que se seguiria seria el d'ordre d'inscripció), 2) informar de l'aplicació d'un suplement en el preu de la ruta pel fet d'haver-se de realitzar obligatòriament amb un grup màxim inferior al de la ruta inicialment contractada (si la persona inscrita no està d'acord amb aquest suplement es realitzaria l'anul·lació de la seva inscripció i la devolució o el dipòsit íntegre dels imports prèviament abonats sense cap problema).Sortides organitzades d'un dia

INSCRIPCIONS

Per tal de fer la reserva l'usuari ha de complimentar el formulari d'inscripció de la ruta guiada corresponent i realitzar el pagament mitjançant la passarel·la de pagament segura de CaixaBank. Rutes Pirineus també ofereix la possibilitat de realitzar el pagament mitjançant transferència bancària (cal sol·licitar-ho per e-mail a info@rutespirineus.cat).

Una reserva només es considerarà confirmada un cop s'hagi realitzat el pagament.

ANUL·LACIONS I CANVIS

· Anul·lació per part del participant: si algun participant és baixa per causes alienes a Rutes Pirineus i ho comunica 7 dies o més abans de la data programada per la sortida, li serà retornat el 80% de l'import de la inscripció. Si causa baixa entre 6 i 2 dies abans de la data de la sortida se li retornarà el 20% de l'import de la inscripció. Si un participant causa baixa el dia abans, el mateix dia de la ruta o no es presenta a l'activitat, no se li retornarà cap import. Si un participant ha d'abandonar un cop començada l'activitat, no se li retornarà cap import.

· Anul·lació per seguretat: Rutes Pirineus es reserva el dret d'anul·lació de la sortida organitzada si les condicions meteorològiques i/o del terreny així ho aconsellen. La valoració de les condicions meteorològiques i/o del terreny la realitzaran els guies de muntanya i professionals de Rutes Pirineus d'acord amb el seu criteri tècnic. Rutes Pirineus es reserva el dret d'anul·lar una sortida per motius de seguretat en qualsevol moment. En cas que l'anul·lació per motius de seguretat es produeixi qualsevol moment abans del començament de la ruta guiada, Rutes Pirineus procedirà a la devolució íntegra de l'import de la ruta guiada. En cas que l'anul·lació es produeixi un cop l'activitat ja hagi començat, no es retornarà cap import.

· Anul·lació per part de Rutes Pirineus per no conformació del grup mínim: Rutes Pirineus es reserva el dret d'anul·lar una sortida organitzada. Aquesta fet es comunicarà al participant per e-mail o telèfon com a molt tard 2 dies abans de la data de la sortida. Aquesta circumstància suposa la devolució de la totalitat del pagament que l'usuari hagi efectuat (100% de l'import) per a la reserva de l'activitat.

· Sol·licitud de canvi de data per part del participant: és requisit per poder-se efectuar el canvi de data que hi hagi dates disponibles al calendari de sortides guiades de Rutes Pirineus per a poder-se efectuar el canvi i, al seu torn, disponibilitat de places en la nova data sol·licitada; en cas que no sigui així, la sol·licitud de canvi de data tindrà el tractament d'anul·lació. Si algun participant sol·licita el canvi de data de la seva inscripció i ho fa 7 dies o més abans de la data de la sortida, Rutes Pirineus procedirà a efectuar el canvi. Si el canvi se sol·licita entre 6 dies i 3 dies abans de la data de la sortida, la gestió del canvi estarà subjecta a un recàrrec de 10 euros/persona a abonar per part del participant. La sol·licitud de canvi de data 2 dies abans de la data de la ruta tindrà el tractament d'anul·lació.

Els participants que vulguin anul·lar la inscripció o vulguin efectuar un canvi de data hauran d'enviar un e-mail al correu electrònic info@rutespirineus.cat. La data en la qual s'hagi enviat aquest e-mail serà la que es considerarà com a data d'anul·lació o canvi per aplicar les corresponents condicions.

Sortides organitzades de més d'un dia (viatge combinat)

Per consultar les condicions generals podeu descarregar-vos el següent document: Condicions Generals (Viatge combinat)

ACCEPTACIÓ ABANS DE FER LA RESERVA (SORTIDA ORGANITZADA)

Tot aquella persona que vulgui contractar les sortides organitzades de Rutes Pirineus Turisme Actiu de Muntanya SL ha de llegir i acceptar aquest escrit en el moment de fer la reserva:

1. Les activitats realitzades en el medi natural, com ara les raquetes de neu i el senderisme, són intrínsecament perilloses, en major o menor mesura segons les característiques de l'activitat i sortida concreta. En el procés de reserva, els participants han de confirmar que coneixen i assumeixen els riscos que comporta l'activitat proposada. Per aquest motiu, Rutes Pirineus declina tota responsabilitat pels danys que poguessin ocórrer fruit d'accions que estiguin fora del seu abast i de les condicions prèviament pactades.

2. Les activitats estan subjectes a les condicions meteorològiques i al nombre i característiques de les persones que hi participin. Per això, els horaris i els itineraris es poden modificar o, fins i tot, suspendre en part o en la seva totalitat si les circumstàncies ho aconsellen, i es farà sempre sota el criteri dels guies de muntanya o tècnics acompanyants.

3. El client afirma no tenir problemes físics previs a l'activitat, no haver ingerit medicaments que l'incapacitin per a la correcta realització de l'activitat, ni haver consumit, drogues, alcohol o algun tipus d'estupefaents abans o durant la realització de l'activitat. Les dones hauran de comunicar un possible embaràs a l'hora d'efectuar la reserva. Si alguna persona pren algun tipus de medicació, pateix alguna patologia o ha tingut alguna lesió recentment, ho haurà de comunicar en el moment de fer la reserva.

4. Els menors d'edat hauran d'anar acompanyats dels seus pares o tutors legals, i si no hauran de lliurar l'autorització i consentiment de participació a l'activitat per escrit i degudament signada pels seus pares o tutors legals.

5. El client ha de fer cas en tot moment de les indicacions i consells que el guia o tècnic li indiquin, així com mostrar respecte per tot el grup. Rutes Pirineus es reserva en tot moment el dret d'excloure aquelles persones el comportament de les quals comprometi la seguretat del grup. En cap cas, aquestes persones rebran una indemnització.

6. El material proporcionat per a la realització de les activitats estarà homologat si així es requereix i sempre es trobarà en un estat d'ús correcte. En el cas que el participant porti material propi, aquest serà supervisat pels nostres tècnics i només es podrà utilitzar si aquests ho consideren oportú.

7. D'acord amb el que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 ("RGPD"), l'informem que les seves dades personals seran tractades per part de Rutes Pirineus per a la pròpia gestió de la comanda i de l'activitat o viatge contractat. En cap cas Rutes Pirineus cedirà les dades a tercers, a excepció d'aquells casos en els que la comunicació de les seves dades a tercers sigui necessària per a poder complimentar la finalitat directament relacionada amb l'organització, pagament o assistència al producte o servei contractat. Les seves dades personals seran tractades amb la màxima confidencialitat. El participant té dret a accedir a les seves dades, modificar-les o suprimir-les en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a info@rutespirineus.cat o bé una carta per correu postal a: c/Onze de Setembre 22, 1r, 08750 Molins de Rei (Barcelona). Les dades personals es conservaran fins a la finalització del servei o fins que existeixi obligació legal. La legitimació per al tractament de les seves dades personals és el consentiment del participant. El participant podrà revocar el seu consentiment mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@rutespirineus.cat. També informem al participant del seu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s'estan respectant els seus drets.

8. Rutes Pirineus es reserva la possibilitat d'incorporar alguna fotografia de la ruta guiada en els seus canals de comunicació i promoció. En cap cas es vendran aquestes fotografies a tercers. Si teniu algun inconvenient, si us plau comuniqueu-nos-ho.

9. Rutes Pirineus no es fa responsable dels incidents ocasionats pel fet de no portar el material imprescindible indicat. Rutes Pirineus es reserva el dret d'excloure un participant si no porta el material imprescindible.

10. Si algun participant vol realitzar l'activitat amb un gos acompanyant, haurà de comunicar-ho abans de fer la reserva.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER A GOSSOS ACOMPANYANTS

1. El propietari es fa responsable del gos durant tota l'activitat i vetllarà perquè el seu comportament sigui l'adequat.

2. S'accepten aquells gossos capacitats per a realitzar una activitat en grup a la muntanya. Això vol dir: que es portin bé, no bordin, siguin mansos, estiguin acostumats a caminar per la muntanya i en bona forma física.

3. En qualsevol cas, el guia responsable de l'activitat es reserva el dret d'excloure aquelles persones el comportament del seu gos comprometi la seguretat del grup o el correcte desenvolupament de l'activitat. En cap cas, aquestes persones rebran una indemnització.

4. Recordem que dins d'alguns parcs nacionals, naturals o espais protegits és obligatori portar el gos lligat.

5. Si algun participant vol realitzar l'activitat amb un gos acompanyant, haurà de comunicar-ho a Rutes Pirineus abans de fer la reserva.

Xecs regal: desistiment, bescanvis, inscripcions, canvis i anul·lacions

DESISTIMENT PER PART DEL COMPRADOR DEL XEC REGAL

La persona que ha comprat el xec regal té dret a desistir de la seva compra durants els 14 dies posteriors a la data de compra del xec, sempre que el xec encara no hagi estat bescanviat en la inscripció en una ruta o activitat. La confirmació del bescanvi del xec regal en una inscripció per a una data concreta implica l'execució completa del servei contractat amb la compra del xec i, llavors, passen a aplicar-se les condicions detallades en l'apartat "Canvis i anul·lacions en inscripcions procedents del bescanvi de xecs regal".

La comunicació del desistiment de la compra l'ha d'efectuar el comprador del xec regal mitjançant l'enviament d'un e-mail a info@rutespirineus.cat.

En cas que el desistiment procedeixi, Rutes Pirineus reintegrarà l'import del xec regal al comprador excepte 12 euros corresponents a les despeses de personalització del xec regal. Si en la data de desistiment Rutes Pirineus ja ha efectuat la prestació d'una part del servei contractat, l'import corresponent també es descomptarà de la devolució a efectuar.

BESCANVIS DE XECS REGAL: INSCRIPCIONS

Per tal de bescanviar el xec regal i fer la reserva, el participant ha de contactar amb Rutes Pirineus telefònicament o mitjançant correu electrònic al número de telèfon o e-mail indicats en el propi xec regal. Una reserva només es considerarà confirmada un cop Rutes Pirineus hagi enviat l'e-mail de confirmació.

El bescanvi del xec regal implica l'acceptació de les Condicions Generals de Rutes Pirineus per part de la persona que bescanvia el xec.

CANVIS I ANUL·LACIONS EN INSCRIPCIONS PROCEDENTS DEL BESCANVI DE XECS REGAL

· Sol·licitud de canvi de data per part del participant: és requisit per poder-se efectuar el canvi de data que hi hagi dates disponibles al calendari de sortides guiades de Rutes Pirineus per a poder-se efectuar el canvi i, al seu torn, disponibilitat de places en la nova data sol·licitada; en cas que no sigui possible, la sol·licitud de canvi de data tindrà el tractament d'anul·lació. Si algun participant sol·licita el canvi de data en la seva inscripció i ho fa 7 dies o més abans de la data de la sortida, Rutes Pirineus procedirà a efectuar el canvi. Si el canvi se sol·licita entre 6 dies i 3 dies abans de la data de la sortida, la gestió del canvi estarà subjecte a un recàrrec de 10 euros/persona a abonar per part del participant. La sol·licitud de canvi de data 2 dies abans de la data de la ruta tindrà el tractament d'anul·lació. En el cas del xec regal "Raquetes de Neu + Nit d'Hotel" també serà requisit per a la gestió del canvi la disponibilitat de places de l'hotel en la nova data sol·licitada.

· Anul·lació per part del participant: si algun participant és baixa per causes alienes a Rutes Pirineus i ho fa 8 dies o més abans de la data programada per la sortida, Rutes Pirineus restaurarà el xec regal al participant sense canvis en el seu abast. Si causa baixa entre 7 i 3 dies abans de la sortida se li emetrà un nou xec regal amb un abast d'un valor econòmic equivalent a un 50% del valor del xec original. Si un participant causa baixa 2 dies o menys abans de la data de la sortida, no es presenta a l'activitat o ha d'abandonar un cop començada l'activitat, no se li restaurarà cap xec regal.

· Anul·lació per seguretat: Rutes Pirineus es reserva el dret d'anul·lació de la sortida organitzada si les condicions meteorològiques i/o del terreny així ho aconsellen. La valoració de les condicions meteorològiques i/o del terreny la realitzaran els guies de muntanya i professionals de Rutes Pirineus d'acord amb el seu criteri tècnic. Rutes Pirineus es reserva el dret d'anul·lar una sortida per motius de seguretat en qualsevol moment. En cas que l'anul·lació per motius de seguretat es produeixi qualsevol moment abans del començament de la ruta guiada, Rutes Pirineus procedirà a la restauració del xec regal al participant sense canvis en el seu abast. En el cas particular del xec regal "Raquetes de Neu + Nit d'Hotel", si la nit d'hotel ja s'ha gaudit, aquesta no es restaurarà. En cas que l'anul·lació es produeixi un cop l'activitat ja hagi començat, no es retornarà cap import.

· Anul·lació per part de Rutes Pirineus: Rutes Pirineus es reserva el dret d'anul·lar una sortida organitzada. Aquesta decisió es comunicarà al participant per e-mail o telèfon com a molt tard 2 dies abans de la data de la sortida. Aquesta circumstància suposa la restauració integral del xec regal sense canvis en el seu abast.

Els participants que vulguin anul·lar la inscripció o vulguin efectuar un canvi de data hauran d'enviar un e-mail al correu electrònic info@rutespirineus.cat. La data en la qual s'hagi enviat aquest e-mail serà la que es considerarà com a data d'anul·lació o canvi per aplicar les corresponents condicions.Repte Pica d'Estats: desistiment, bescanvis, inscripcions, canvis i anul·lacions

DESISTIMENT PER PART DEL COMPRADOR DEL REPTE PICA D'ESTATS

La persona que ha comprat el Repte Pica d'Estats té dret a desistir de la seva compra durant els 14 dies posteriors a la data de compra del Repte Pica, sempre que el Repte Pica encara no hagi estat bescanviat en la inscripció en una ruta o activitat. La confirmació del bescanvi del Repte Pica en una inscripció per a una data concreta implica l'execució completa del servei contractat amb la compra del Repte Pica i, llavors, passen a aplicar-se les condicions detallades en l'apartat "Canvis i anul·lacions en inscripcions procedents del bescanvi de Repte Pica d'Estats".

La comunicació del desistiment de la compra s'ha d'efectuar mitjançant l'enviament d'un e-mail a info@rutespirineus.cat.

En cas que el desistiment procedeixi, Rutes Pirineus reintegrarà l'import del Repte Pica al comprador excepte 12 euros corresponents a les despeses de gestió. Si en la data de desistiment Rutes Pirineus ja ha efectuat la prestació d'una part del servei contractat, l'import corresponent també es descomptarà de la devolució a efectuar.

BESCANVIS DEL REPTE PICA D'ESTATS: INSCRIPCIONS

El bescanvi del Repte Pica amb les corresponents reserves de les ascensions, es farà posteriorment a que un guia de muntanya de Rutes Pirineus hagi contactat el participant per conèixe'l millor i començar a planificar i preparar el Repte Pica d'Estats. La reserva per a una ascensió es considerarà confirmada un cop Rutes Pirineus hagi enviat per email al participant el bloqueig de plaça per una ascensió i data concreta.

El bescanvi del Repte Pica en cadascuna de les tres ascensions implica l'acceptació de les Condicions Generals de Rutes Pirineus per part de la persona que bescanvia el Repte Pica.

CANVIS I ANUL·LACIONS EN INSCRIPCIONS PROCEDENTS DEL BESCANVI DEL REPTE PICA

· Sol·licitud de canvi de data per part del participant: és requisit per poder-se efectuar el canvi de data que hi hagi dates disponibles al calendari de sortides guiades de Rutes Pirineus per a poder-se efectuar el canvi i, al seu torn, disponibilitat de places en la nova data sol·licitada; en cas que no sigui possible, la sol·licitud de canvi de data tindrà el tractament d'anul·lació. Si algun participant sol·licita el canvi de data en la seva inscripció i ho fa 10 dies o més abans de la data de la sortida, Rutes Pirineus procedirà a efectuar el canvi. Si el canvi se sol·licita entre 9 dies i 3 dies abans de la data de la sortida, la gestió del canvi estarà subjecte a un recàrrec de 10 euros/persona a abonar per part del participant. La sol·licitud de canvi de data 2 dies abans de la data de la ruta tindrà el tractament d'anul·lació.

· Anul·lació per part del participant: si algun participant és baixa per causes alienes a Rutes Pirineus i no es pot procedir al canvi de data per qualsevol motiu, s'aplicaran les condicions que s'indiquen a continuació. Si la baixa es fa 10 dies o més abans de la data programada per la sortida, Rutes Pirineus restaurarà l'ascensió al Repte Pica sense cap penalització. Si causa baixa entre 9 i 3 dies abans de la sortida, la restauració de l'ascensió al Repte Pica estarà subjecte a un recàrrec de 10 euros/persona a abonar per part del participant. Si un participant causa baixa 2 dies o menys abans de la data de la sortida, no es presenta a l'activitat o ha d'abandonar un cop començada l'activitat, no es restaurarà l'ascensió al Repte Pica.

· Anul·lació per seguretat: Rutes Pirineus es reserva el dret d'anul·lació de la sortida organitzada si les condicions meteorològiques i/o del terreny així ho aconsellen. La valoració de les condicions meteorològiques i/o del terreny la realitzaran els guies de muntanya i professionals de Rutes Pirineus d'acord amb el seu criteri tècnic. Rutes Pirineus es reserva el dret d'anul·lar una sortida per motius de seguretat en qualsevol moment. En cas que l'anul·lació per motius de seguretat es produeixi qualsevol moment abans del començament de la ruta guiada, el participant podrà escollir una nova data per a realitzar la sortida.

· Anul·lació per part de Rutes Pirineus: Rutes Pirineus es reserva el dret d'anul·lar una sortida organitzada. Aquesta decisió es comunicarà al participant per e-mail o telèfon com a molt tard 2 dies abans de la data de la sortida. Aquesta circumstància suposa que el participant podrà escollir una nova data per a realitzar la sortida.

Els participants que vulguin anul·lar la inscripció a una sortida o vulguin efectuar un canvi de data hauran d'enviar un e-mail al correu electrònic info@rutespirineus.cat. La data en la qual s'hagi enviat aquest e-mail serà la que es considerarà com a data d'anul·lació o canvi per aplicar les corresponents condicions.Condicions de compra botiga online

Per consultar les condicions de compra podeu descarregar-vos el següent document: Condicions de compra botiga online.

Bases reguladores concursos i sortejos a Instagram

Per consultar les bases reguladores pels concursos i sortejos que realitzem a Instagram podeu descarregar-vos el següent document: Bases reguladores concursos i sortejos a Instagram.