La font de les Dous per les planes d'Espinalba i d'Abella

Fotografies

Tornar a la ruta