Estanys de Juclar i pic d'Escobes (2.779m)

Fotografies

Tornar a la ruta