Pic de Tentes (2.322m) des del coll de Tentes

Fotografies

Tornar a la ruta