De la Vall d'Ora al pla de Busa i Sant Pere de Graudescales

Fotografies

Tornar a la ruta