Gallina Pelada (2.317m) per Peguera

Fotografies

Tornar a la ruta