Cap de Boumort (2.077m) des d'Hortoneda

Fotografies

Tornar a la ruta