La Geganta Adormida, itinerari històric pel pla de Corts

Fotografies

Tornar a la ruta