Què és la prominència d'una muntanya?

Article publicat el 29/07/2013 per Lluís Puiggarí

Articles Tècnics

La prominència és un concepte molt utilitzat per geògrafs i topògrafs. Malgrat això, ni el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans ni l’Enciclopèdia Catalana en donen una definició clara des del punt de vista del muntanyisme. Cal, doncs, remetre’ns a llibres especialitzats o, per què no, a l’omnipresent Viquipèdia.

Què entenem per prominència d’una muntanya?

La prominència d’una muntanya és el valor del desnivell que per força és necessari descendir des del cim d’una muntanya per assolir el cim més proper que ja té una altitud superior.

Si analitzem la imatge superior: la prominència de la muntanya A és de 400m, ja que per assolir la muntanya més propera que ja és més alta (muntanya B), cal baixar fins als 300m (punt mínim). Per tant, 700m – 300m = 400m. De forma anàloga, la prominència de la muntanya B és de 200m.

El punt d’altitud mínima necessària, també anomenat “punt mínim" en molts casos és un coll o una plana, però també pot arribar a ser el mar. Per exemple, el Teide (3.718m), punt més alt de l’illa de Tenerife, té una prominència de 3.718m, perquè per arribar a una muntanya superior cal baixar per força 3.718m fins al nivell del mar.

Alguns exemples?

Aneto (3.404m): la seva prominència és de 2.812m, ja que com a mínim cal baixar fins als 608m (3.404m – 608m = 2.812m) per arribar al Mulhacén que és la muntanya més alta més propera.

Mulhacén (3.479m): prominència de 3.285m, ja que es necessari baixar fins als 194m d’altitud per assolir el Mont Blanc, que és la muntanya més propera que ja és més alta. (3.479m – 194m = 3.285m).

Totes les muntanyes tenen prominència?

Totes excepte l'Everest, que és la muntanya més alta del planeta.

Com es mesura la prominència?

Per mesurar la prominència cal conèixer l’altitud del cim que estem analitzant, identificar la muntanya més propera que ja és més alta, identificar el punt mínim necessari entre les dues muntanyes i calcular l’altitud d’aquest punt mínim.

La major dificultat està sovint en la identificació del punt mínim, ja que a vegades hi ha milers de km de distància entre les muntanyes. Un cas paradigmàtic és del McKinley (6.194m), a Alaska: la muntanya més propera que ja és més alta és l’Aconcagua, a més de 12.000km de distància i el punt mínim el trobem a Nicaragua, a 56m d’altitud. El McKinley té, doncs, una prominència de 6.138m (6.194m – 56m = 6138m).

Per què és una magnitud rellevant en muntanyisme?

És una magnitud rellevant perquè ens dóna una mesura de la importància relativa d’un cim en el seu entorn. A major prominència, és més probable que el cim estigui més aïllat i, per tant, sigui més “important”. Els cims principals tindran prominències més elevades que no pas els cims secundaris.

També és un indicador rellevant perquè s’utilitza en l’elaboració de classificacions de muntanyes. Per exemple, la llista de cims superiors als 3.000m dels Pirineus o la de cims superiors als 4.000m dels Alps.

En el cas dels Pirineus, el criteri oficiós per elaborar la llista de 3.000m és el següent. El cim ha de complir: 1. tenir una altitud superior a 3.000m; 2. tenir una prominència superior a 10m. Veiem, doncs, la rellevància de la prominència en l’elaboració d’aquesta llista. De fet, molts pics s’han quedat fora de la llista per tenir prominències que rondaven els 10m, però no l’assolien, i alguns hi han entrat amb prominències de pocs cm per sobre dels 10m.

El per què d’aquests criteris, els errors en les mesures i les múltiples llistes publicades han generat des de fa anys fortes polèmiques que abordarem i explicarem en aquest blog en futurs posts.


Consulta les rutes a cims de més de 3.000m

Consulta les ascensions d'alta muntanya