Condicions Generals de Rutes Pirineus

A continuació us expliquem quines són les nostres Condicions Generals.

Rutes Pirineus Turisme Actiu de Muntanya SL (en endavant Rutes Pirineus) és una empresa especialitzada en la promoció del turisme de muntanya als Pirineus. Rutes Pirineus organitza rutes guiades i, com a organitzadora d'activitats fisicoesportives en el medi natural està inclosa en el Cens del "Consell Català de l'Esport" amb el número C-365. Rutes Pirineus compleix amb els requisits que li corresponen segons el "Decret 56/2003", en virtut del qual té contractada una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i una pòlissa d'accidents per a participants. A la vegada disposa de personal qualificat segons la "Llei 3/2008" de la Generalitat de Catalunya.

Rutes Pirineus està registrada com a agència de viatges amb el número de llicència GC-004551.

Dades fiscals: Rutes Pirineus Turisme Actiu de Muntanya SL. Domicili: c/11 de Setembre num. 22 1er, 08750 Molins de Rei (Barcelona).
CIF: B66145095. Empresa inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al "TOMO 44061, FOLIO 26, HOJA B 446044, INSCRIPCIÓN 1."

Política de privacitat

D'acord amb el que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 ("RGPD"), l'informem que les seves dades personals seran incorporades a la base de dades de Rutes Pirineus Turisme Actiu de Muntanya SL amb la finalitat de realitzar comunicacions informatives i comercials (pròpies o de productes de tercers). Igualment, si s'escau, també les podem tractar per gestionar les comandes online dels productes, activitats o viatges que puguin contractar els usuaris a través del web. En cap cas Rutes Pirineus cedirà les dades a tercers, a excepció d'aquells casos en els que la comunicació de les seves dades a tercers sigui necessària per a poder complimentar la finalitat directament relacionada amb l'organització, pagament o assistència al producte o servei contractat. Les seves dades personals seran tractades amb la màxima confidencialitat.

Vostè té dret a accedir a les seves dades, modificar-les o suprimir-les en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a info@rutespirineus.cat o bé una carta per correu postal a: c/ Onze de Setembre num. 22, 1r, 08750 Molins de Rei (Barcelona). Les dades personals es conservaran fins a la finalització del servei o fins que existeixi obligació legal.

La legitimació per al tractament de les seves dades personals és el seu consentiment. Podrà revocar el consentiment a l'enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@rutespirineus.cat.

També l'informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s'estan respectant els seus drets.

Política de cookies

Les cookies són petits arxius de dades que s'emmagatzemen al sistema de l'usuari, i que permeten personalitzar i facilitar la navegació de l'usuari per la nostra pàgina web. Aquests arxius no identifiquen personalment als visitants de la nostra pàgina web. Rutes Pirineus utilitza tant cookies pròpies (per a guardar informació sobre la navegació dels usuaris: guies web consultades, subscripció a la Newsletter,...) com cookies de tercers (per recopilar informació i oferir estadístiques d'ús de la pàgina: cookies de Google Analytics). Pots modificar les opcions d'emmagatzematge de cookies al teu navegador. Actualment tots els navegadors permeten canviar la configuració de les cookies. Aquests ajustos normalment es troben a les "Opcions" o "Preferències" del menú del navegador.

Sortides organitzades d'un dia

INSCRIPCIONS

L'usuari per tal de reservar la seva plaça haurà d'omplir el formulari de ruta guiada i realitzar el pagament mitjançant la passarel·la de pagament segura de La Caixa utilitzant la seva targeta de dèbit o de crèdit.

ANUL·LACIONS

· Per part de Rutes Pirineus: Rutes Pirineus es reserva el dret d'anul·lar una sortida organitzada si el nombre de participants és inferior al nombre mínim de participants requerit i esmentat en la fitxa de la sortida. Aquesta decisió es comunicarà al participant per email o telèfon com a molt tard 3 dies abans de la data de la sortida. Aquesta circumstància suposa la devolució integral del pagament (100% de l'import) que l'usuari hagi efectuat per part de Rutes Pirineus.

· Per part de l'usuari: Si algun participant causa baixa per causes alienes a Rutes Pirineus i ho fa 7 dies o més abans de la data programada per la sortida, li serà retornat el 80% del preu de la inscripció. Si causa baixa quan faltin 6 dies o menys per la data de la sortida només se li retornarà el 20% de la inscripció. Si un participant no es presenta a l'activitat, no se li retornarà cap import. Si un participant ha d'abandonar un cop començada l'activitat, no se li retornarà cap import.

· Per inclemències meteorològiques: Rutes Pirineus es reserva el dret d'anul·lació de la sortida organitzada si les condicions meteorològiques així ho requereixen. Aquesta circumstància suposa la devolució integra per part de Rutes Pirineus del pagament que l'usuari hagi efectuat.

Els participants que vulguin anul·lar el servei hauran d'enviar un email al correu electrònic info@rutespirineus.cat. La data en què s'hagi enviat aquest email serà la que es prendrà com a data d'anul·lació per aplicar així les corresponents condicions d'anul·lació.

Sortides organitzades de més d'un dia (viatge combinat)

Per consultar les condicions generals podeu descarregar-vos el següent document: Condicions Generals (Viatge combinat)

ACCEPTACIÓ ABANS DE FER LA RESERVA

Tot aquella persona que vulgui contractar les sortides organitzades de Rutes Pirineus Turisme Actiu de Muntanya SL ha de llegir i acceptar aquest escrit en el moment de fer la reserva:

1. Les activitats realitzades en el medi natural, com ara les raquetes de neu i el senderisme, són intrínsecament perilloses, en major o menor mesura segons les característiques de l?activitat i sortida concreta. En el procés de reserva, els participants han de confirmar que coneixen i assumeixen els riscos que comporta l'activitat proposada. Per aquest motiu, Rutes Pirineus declina tota responsabilitat pels danys que poguessin ocórrer fruit d?accions que estiguin fora del seu abast i de les condicions prèviament pactades.

2. Les activitats estan subjectes a les condicions meteorològiques i al nombre i característiques de les persones que hi participin. Per això, els horaris i els itineraris es poden modificar o, fins i tot, suspendre en part o en la seva totalitat si les circumstàncies ho aconsellen, i es farà sempre sota el criteri dels guies de muntanya o tècnics acompanyants.

3. El client afirma no tenir problemes físics previs a l'activitat, no haver ingerit medicaments que l'incapacitin per a la correcta realització de l'activitat, ni haver consumit, drogues, alcohol o algun tipus d'estupefaents abans o durant la realització de l'activitat. Les dones hauran de comunicar un possible embaràs a l'hora d'efectuar la reserva. Si alguna persona pren algun tipus de medicació, pateix alguna patologia o ha tingut alguna lesió recentment, ho haurà de comunicar en el moment de fer la reserva.

4. Els menors d'edat hauran d'anar acompanyats dels seus pares o tutors legals, i si no hauran de lliurar l'autorització i consentiment de participació a l'activitat per escrit i degudament signada pels seus pares o tutors legals.

5. El client ha de fer cas en tot moment de les indicacions i consells que el guia o tècnic li indiquin, així com mostrar respecte per tot el grup. Rutes Pirineus es reserva en tot moment el dret d'excloure aquelles persones el comportament de les quals comprometi la seguretat del grup. En cap cas, aquestes persones rebran una indemnització.

6. El material proporcionat per a la realització de les activitats estarà homologat si així es requereix i sempre es trobarà en un estat d'ús correcte. En el cas que el participant porti material propi, aquest serà supervisat pels nostres tècnics i només es podrà utilitzar si aquests ho consideren oportú.

7. D'acord amb el que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 ("RGPD"), l'informem que les seves dades personals seran tractades per part de Rutes Pirineus per a la pròpia gestió de la comanda i de l'activitat o viatge contractat. En cap cas Rutes Pirineus cedirà les dades a tercers, a excepció d'aquells casos en els que la comunicació de les seves dades a tercers sigui necessària per a poder complimentar la finalitat directament relacionada amb l'organització, pagament o assistència al producte o servei contractat. Les seves dades personals seran tractades amb la màxima confidencialitat. El participant té dret a accedir a les seves dades, modificar-les o suprimir-les en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a info@rutespirineus.cat o bé una carta per correu postal a: c/Onze de Setembre 22, 1r, 08750 Molins de Rei (Barcelona). Les dades personals es conservaran fins a la finalització del servei o fins que existeixi obligació legal. La legitimació per al tractament de les seves dades personals és el consentiment del participant. El participant podrà revocar el seu consentiment mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@rutespirineus.cat. També informem al participant del seu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s'estan respectant els seus drets.

8. Rutes Pirineus es reserva la possibilitat d'incorporar alguna fotografia de la ruta guiada en els seus canals de comunicació i promoció. En cap cas es vendran aquestes fotografies a tercers. Si teniu algun inconvenient, si us plau comuniqueu-nos-ho.

9. Rutes Pirineus no es fa responsable dels incidents ocasionats pel fet de no portar el material imprescindible indicat. Rutes Pirineus es reserva el dret d'excloure un participant si no porta el material imprescindible.

10. Si algun participant vol realitzar l'activitat amb un gos acompanyant, haurà de comunicar-ho abans de fer la reserva.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER A GOSSOS ACOMPANYANTS

1. El propietari es fa responsable del gos durant tota l'activitat i vetllarà perquè el seu comportament sigui l'adequat.

2. S'accepten aquells gossos capacitats per a realitzar una activitat en grup a la muntanya. Això vol dir: que es portin bé, no bordin, siguin mansos, estiguin acostumats a caminar per la muntanya i en bona forma física.

3. En qualsevol cas, el guia responsable de l'activitat es reserva el dret d'excloure aquelles persones el comportament del seu gos comprometi la seguretat del grup o el correcte desenvolupament de l'activitat. En cap cas, aquestes persones rebran una indemnització.

4. Recordem que dins d'alguns parcs nacionals, naturals o espais protegits és obligatori portar el gos lligat.

5. Si algun participant vol realitzar l'activitat amb un gos acompanyant, haurà de comunicar-ho a Rutes Pirineus abans de fer la reserva.